SUSJEDSKA POMOĆ iz programa ZAŽELI - FAZA II

08.01.2021. 13:50

Uvodna konferencija projekta „Susjedska pomoć“ iz programa „Zaželi -faza II“ održana je 05. siječnja 2021. (10,00 u Domu kulture Bilje, u sjedištu Općine Popovac u 12,00) kako bi se predstavio projekt i poslala poruka krajnjim korisnicima projekta. Bio je to i povod za sklapanje i podjelu 30 ugovora o radu. U organiziranju konferencije poštivane su epidemiološke mjere.

Uspješni prijavitelj projekta je KD „Laško“ Lug s partnerom Udruga „Maska“ iz Popovca te obvezni partneri Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Osijek i Centar za socijalnu skrb Beli Manastir. U samoj pripremi i provedbi projekta  nastavljen je dosadašnji  sadržajni odnos suradnje na ovakvim i sličnim projektima s općinama Bilje i Popovac.

Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj i načelnik Općine Popovac Zoran Kontak su prisustvovali konferenciji te predsjednik KD „Laško“ Lug Borivoj Stojanović, obratili se prisutnim i sudjelovali u radu.

Projekt se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 2.713.625,00 kn, trajanja 17 mjeseci (od 05. listopada 2020. do 05. veljače 2022. godine), a zapošljavanje žena 12 mjeseci. Projekt se provodi u naseljima općina Bilje i Popovac. Putem javnog oglasa zaposleno je 30 žena (19 za naselja Općine Bilje, a 11 za naselja Općine Popovac) koje će pružati besplatne usluge pomoći u kući za 180 starijih i nemoćnih osoba kao krajnjih korisnika uz osiguranu isporuku higijenskih potrepština. Suradnjom s obveznim partnerima na projektu HZZ RU Osijek i CZSS Beli Manastir došli smo do ciljne skupine teže zapošljivih žena, a u završnoj smo fazi verificiranja liste starijih i nemoćnih kao krajnjih korisnika usluga pomoći u kući.

Završna je faza edukacije, osposobljavanja žena za 11 slastičarki i 11 pizza majstorica po verificiranim programima. Zaposlenim ženama će se putem supervizijskih sastanaka pružiti stručna psihološka podrška radi osnaživanja, međusobnog povezivanja i podrške i pripreme zaposlenih žena za što kvalitetnije davanje usluge krajnjim korisnicima. U obavljanju poslova pružanja usluga pomoći u kući obveza je poštivanja epidemioloških mjera i preporuka nadležnih tijela, radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19. Za vrijeme trajanja pandemije sukladno mjerama pravit će se odgovarajuća prilagodba poslova u pružanju usluga pomoći u kući.

Program ZAŽELI je svakako jedan od boljih programa iz sustava ESI fondova koji je svakako koristan i za nezaposlene žene i za krajnje korisnike. To je potreba lokalne zajednice koje rezultiraju održivim društvenim koristima u ostvarivanju zapošljavanja teško zapošljivih i njihovim pružanjem usluga izvaninstitucionalne skrbi - susjedske pomoći, starijim i nemoćnim osobama.

U suradničko partnerskim odnosima civilnog i javnog sektora u rješavanju iskazanih potreba u lokalnoj zajednici u postavljenim ciljevima uključenosti rizičnih skupina i obrazovanja te projektnog pristupa dionika u osiguravanju sredstava  Europskog socijalnog fonda (ESF) je obveza zaduženih partnera, što je do sada funkcioniralo kao primjeri dobre prakse.

Fotografije

2021.01.05.B12021.01.05.B22021.01.05.B32021.01.05.B42021.01.05.P12021.01.05.P2