Poziv na intervju kandidatkinja prijavljenih na Javni oglas za zapošljavanje na radno mjesto Radnica za pomoć u kući u okviru projekta „Susjedska pomoć – faza III“

18.01.2023. 12:30

Povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa poziva prijavljene kandidatkinje za zapošljavanje na radno mjesto Pomoć u kući, na razgovor (intervju) u svrhu provjere sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Ako kandidatkinja ne pristupi po zakazanom pozivu na intervju, smatrat će se da je povukla prijavu na oglas.

Za kandidatkinje prijavljene za rad u naseljima općine Bilje razgovor se obavlja u Bilju, TZ Općine Bilje, Kralja Zvonimira 10, u četvrtak, 19.01.2023., počev od 9 sati a prema rasporedu kako slijedi:

1

Alma Vampatić

Bilje

09:00

2

Jasmina Augustinović

3

Ivana Đurić

4

Gordana Škrbić

5

Livia Tichy Sandorka

Kopačevo

09:15

6

Rozika Molnar

7

Karolina Šandor

Lug

09:30

8

Mirjana Terheš

9

Zorana Nešković

10

Martina Šimegi

11

Klaudija Matić

12

Nikolett Kovacs Sabo

13

Andrea Kovač

Vardarac

10:30

14

Katica Veršing

15

Kamila Micheli

16

Ilonka Biro

17

Klara Litarić

18

Anita Lovrić

Za kandidatkinje prijavljene za rad u naseljima općine Popovac razgovor se obavlja u Domu kulture u Kneževu, u petak, 20.01.2023., počev od 10 sati a prema rasporedu kako slijedi:

1

Vlatka Bognar

Kneževo

10:00

2

Nada Čisar

3

Vedrana Božić

4

Verica Geršek

5

Marija Antunović

6

Dušica Strmotić

7

Radmila Šlibar

8

Helena Štajfer

9

Tatjana Knitl

Branjina

11:00

10

Paula Hranić

Popovac

11:00

11

Kristina Kramar

12

Tamara Knez

13

Silvija Hranić

14

Mersida Marolin

15

Sanela Koprivec

16

Katica Đurinić

17

Zvezdana Marković

18

Ankica Ferkov

19

Slađana Jancer Hranić

20

Dejana Gajšek

21

Snežana Jakopec