Projekt "SUSJEDSKA POMOĆ" iz Programa "ZAŽELI - faza II"

15.10.2020. 02:47

NAZIV PROJEKTA I KORISNIK

Kulturno drušvo „Laško“ Lug je kao prijavitelj i korisnik projekta potpisalo 05.10.2020. u Našicama Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i provoditi će  projekat pod nazivom „Susjedska pomoć“ kodni broj UP.02.1.1.13.0159 u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020. po pozivu za dostavu projeknih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena – Faza II“

 

UKUPNA VRIJEDNOST  PROJEKTA: 2.713.625,00 kn 

Udio financiranja EU iznosi 2.713.625,00 kn (100%) prihvatljivih troškova

TRAJANJE PROJEKTA:  Projekat traje 17 mjeseci a zapošljavanje žena je u trajanju do 12 mjeseci

 

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Kulturno društvo  „Laško“ Lug provodit će projekat „Susjedska pomoć“ u ruralnim područjima  Osječko – baranjske županije i to u općinama Bilje i Popovac.

Suradnjom sa obveznim partnerima na projektu HZZ RU Osijek i CZSS Beli Manastir doći će se do ciljne skupine teže zapošljivih žena ali i do starijih i nemoćnih kao krajnjih korisnika usluga pomoći u kući. Ženama će biti obaveza pohađanje programa osposobljavanja za pizza majstoricu ili slastičarku prije zasnivanja radnog odnosa.

Za žene će tijekom trajanja projekta biti organizirane 3 psihološke radionice s ciljem osnaživanja, međusobnog povezivanja i podrške.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Zapošljavanjem  nezaposlenih žena i žena sa nižom razinom obrazovanja  u lokalnoj zajednici i uključivanjem u programe osposobljavanja doprinijet će se jačanju samosvijesti i samopouzdanja što će u konačnici rezultirati poboljšanom kompetentnošću na tržištu rada.

Pružanjem usluga pomoći u kući za  krajnje korisnike  prevenirat će se socijalna isključenost i siromaštvo u lokalnoj zajednici što je izravni doprinos revitalizaciji ruralnih jedinica lokalne samouprave.

Kroz projekat će biti zaposleno 30 žena  koje će pružati pomoć i potporu za 180 starijih i nemoćnih osoba kao krajnjih korisnika i biti će osigurana nabava higijenskih  potrepština kao i verificirane isprave iz programa osposobljavanja.

 

PARTNERI:

HZZ RU Osijek – osigurava za pripadnice ciljne skupine dokaze o nezaposlenosti

CZZS Beli Manastir – identificira krajnje korisnike kojima potpora i podrška već nije osigurana kroz javne i druge izvore

Udruga „Maska“ Popovac – logistika u organiziranju aktinosti kulturno zabavnog sadržaja u općinskim manifestacijama

Arhiva vijesti