JAVNI POZIV starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške osiguranu kroz provedbu projekta „Susjedska pomoć“ iz programa „ZAŽELI - FAZA II“

29.12.2020. 13:03

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Odluke o izmjeni Odluke o financiranju KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-152 od 1.listopada.2020. i sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020., kodni broj UP.02.1.1.13.0159. sklopljenog između Ministarstva rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i HZZ, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, s jedne strane i Kulturnog društva “Laško“ Lug s druge strane, objavljuje se JAVNI POZIV starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške osiguranu kroz provedbu projekta „Susjedska pomoć“ iz programa „ZAŽELI - FAZA II“

Javni poziv krajnjim korisnicima.pdf

Obrazac za prijavu korisnika.pdf

 

KD „Laško“ Lug objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške krajnjim korisnicima pomoći u kući, koja će se financirati iz projekta „Susjedska pomoć“ iz programa „ZAŽELI-FAZA II“, osiguranim bespovratnim sredstava Europskog socijalnog fonda, za stanovnike naselja s prebivalištem ili boravištem:

Općina Bilje (Bilje, Kopačevo, Vardarac, Lug i Kozjak) i

Općina Popovac (Popovac, Kneževo i Branjina).

Javni poziv se objavljuje s ciljem prijave zainteresiranih osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju za primanje besplatne usluge pomoći u kući, osigurane kroz provedbu programa „ZAŽELI-FAZA II“.

Krajnji korisnici kome je namijenjen ovaj Javni poziv su:

-           osobe starije životne dobi, (da imaju najmanje 65 godina momentom početka primanja usluge) i/ili

-          nemoćne osobe (mlađi od 65 godina, a teško su pokretljivi, kronični bolesnici ili imaju druga teška oboljenja što potkrepljuju medicinskom dokumentacijom) a kojima je potrebna pomoć u kući,

-          da ima prebivalište ili boravište u Općini Bilje ili Općini Popovac, odnosno naseljima općina pružanja usluga pomoći u kući,

-          nije dozvoljeno paralelno korištenje navedenih usluga iz javnih i/ili drugih izvora financiranja.

Osobe kojima je usluga pomoć u kući ili doplatak za tuđu pomoć i njegu osigurana od Centar za socijalnu skrb, iz sredstava javnog izvora Državnog proračuna u načelu ne može biti istovremeno korisnik potpore i podrške unutar ovog projekta. Svaka Podnešena prijava

Osobe kojima je usluga pomoć osigurana iz drugog izvora, primjerice pomoć u kući u okviru drugog sličnog programa i/ili projekta koje provode Crveni križ, županija, općina ili druge udruge, ne može biti istovremeno korisnik potpore i podrške unutar ovog projekta.

Svaka podnešena prijava će se razmatrati kao pojedinačni slučaj, putem partnera projekta prema načelima preveniranja paralelnog korištenja usluga pomoći u kući iz ovog projekta.

Poslove koje će obavljati zaposlene žene za krajnje korisnike:

 • pomoć u dostavi namirnica,
 • pomoć u dostavi lijekova, usluga plaćanja računa, dostava pomagala i sl.,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora /domova krajnjih korisnika, (prostora koji se koristi),
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje
 • pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

U obavljanju poslova pružanja usluga pomoći u kući obveza je poštivanja epidemioloških mjera i preporuka nadležnih tijela, radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19.

Za vrijeme trajanja pandemije sukladno mjerama pravit će se odgovarajuća prilagodba poslova u pružanju usluga pomoći u kući.

U održavanju čistoće stambenog prostora krajnjih korisnika zaposlene žene kako bi lakše a kvalitetnije obavile poslove imat će na raspolaganju higijenske potrepštine koje se osiguravaju iz sredstava projekta. Ovakav način utroška i odgovarajućeg evidentiranja higijenskih potrepština jeste poklon krajnjim korisnicima u vrijednosti, ovisno o broju korisnika i do 50,00 kn mjesečno. Zaposlene žene na projektu imaju obvezu pružati usluge pomoći u kući za 6 krajnjih korisnika u redovnom radnom vremenu po rasporedu rada kod evidentiranih krajnjih korisnika.

Obrazac prijave korisnika usluga pomoći u kući može se preuzeti:

 • internetska stranica Općine Bilje www.bilje.hr  ili Općine Popovac  www.popovac.hr
 • internetska stranica KD „Laško“ www.lasko-lug.hr ili osobno na adresi: Lug, Petefi Šandora 92, radnim danom od 9:00-15:00 ,
 • od žena koja će raditi na poslovima pomoći u kući iz vašeg naselja, koja će ubaciti pisanu informaciju u vaš poštanski sandučić i naknadno uspostaviti kontakt.

Kontakt za više informacija tel: 031/ 322 – 622, 750-891, mail: lasko.lug@gmail.com

Ispunjen i potpisan obrazac prijave korisnika i kopiju osobne iskaznice predati ili dostaviti:

 • predati zaduženim osobama projekta, ženama koje će vas kontaktirati,
 •  putem aktivista umirovljenika ili volontera po naseljima,
 •  KD „Laško“ Lug, Petefi Šandora 146, poštom, osobno, putem druge osobe.

Prijave se primaju od 28.12.2020.

Planirani početak rada pružanja usluge pomoći u kući je 05.01.2021.

Prijavljeni kandidati će biti obavješteni o ishodu podnešene prijave, putem zaposlenih žena i/ili terenskih koordinatorica ovog projekta.

Lug, 28.12. 2020                                                                                     Projektni tim

 

Arhiva vijesti