Rezultati Javnog oglasa za radno mjesto Radnica za pomoć u kući

16.11.2020. 14:08

U okviru projekta „Susjedska pomoć“  kodni broj U.P.02.1.1.13.0159 „Zaželi – Program zapošljavanja žena - faza II“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 odabrane su  prijavljene kandidatkinje po oglasu za radno mjesto,  Radnica za pomoć u kući . Oglas je bio  objavljen na web stranici HZZ-a  od 22.10.-10.11.2020. godine, prijavilo se 59 žena, izabrano je 30 kandidatkinja, 19 za naselja općine Bilje i 11 za naselja općine Popovac.

Od 30 izabranih žena,  22 će pohađati program osposobljavanja za Slastičarku ( 11 žena ) i  Pizza majstoricu  (11 žena ).

Sve prijavljene kandidatkinje na oglas su 16.11.2020. telefonom obavještene o  rezultatima provedenog oglasa.

Arhiva vijesti