Osnovni podaci o projektu "Susjedska pomoć - faza III"

29.12.2022. 15:27

PROGRAM: "ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – faza III"

NAZIV PROJEKTA: "SUSJEDSKA POMOĆ – FAZA III"

KODNI BROJ: UP.02.1.1.16.0075

KORISNIK PROJEKTA: KULTURNO DRUŠTVO "LAŠKO" LUG, ŠANDORA PETEFIJA 146

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  1.483.162,50 kn / 196.849,49 €

BESPOVRATNA SREDSTVA OSIGURANA IZ:

   EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA (85%)

   DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE (15%) i

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 27.12.2022. - 27.08.2023.

PARTNERI NA PROJEKTU:

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, PODRUČNA SLUŽBA OSIJEK

  CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BELI MANASTIR

  OPĆINA BILJE

  OPĆINA POPOVAC

NAZIV PROJEKTA I KORISNIK

„SUSJEDSKA POMOĆ – faza III“ kodni broj UP.02.1.1.16.0075. u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda po pozivu za dostavu projektnih prijedloga „ZAŽELI - program zapošljavanja žena – faza III“.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ugovornim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 (PT2) - HZZ Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU, sklopljen je 27.12.2022. godine Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju klasa: 983-01/22-01/13, urbroj: 524-07-02-01-01/3-22-37, od 6.prosinca 2022. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“.

Kulturno društvo „Laško“ kao uspješan prijavitelj s kojim je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je u cijelosti odgovoran za upravljanje, provedbu i rezultate projekta.

PARTNERI

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek osigurava za sudionice u projektnim aktivnostima pripadnice ciljane skupine dokaze o nezaposlenosti (Potvrda o vođenju u evidenciji).

Centar za socijalnu skrb Beli Manastir u suradnji s prijaviteljem identificira krajnje korisnike, kojima potpora i podrška već nije osigurana kroz druge javne izvore.

Općina Bilje i Općina Popovac

–      osiguravaju prostore domova kulture za promotivne, edukativne i slične aktivnosti iz projekta,

–      sudjelovanje u povjerenstvu za donošenje prijedloga odluke o zapošljavanju žena i sudjelovanje u          izboru krajnjih korisnika,

–      objava projektnih sadržaja na svojim web stranicama,

–      sudjelovanje u drugim aktivnostima putem zaduženih osoba JLS.

 

KRATKI OPIS PROJEKTA

Kulturno društvo „Laško“ će provoditi projekt "SUSJEDSKA POMOĆ – faza III" u Osječko-baranjskoj županiji, u naseljima općina Bilje i Popovac.

Suradnjom s obveznim partnerima na projektu Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područna služba Osijek i Centrom za socijalnu skrb Beli Manastir doći će se do ciljne skupine teže zapošljivih žena ali i do starijih i nemoćnih kao krajnjih korisnika usluga pomoći u kući.

Općine Bilje i Popovac na svom području – naseljima, osiguravaju prostor za promotivne radionice i druge projektne aktivnosti te će na svojim web stranicama objavljivati aktualne informacije o provedbi projekta.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Na projektu će biti zaposleno 30 žena, i to za naselja općine Bilje 20 (Bilje, Kopačevo, Vardarac, Lug i Kozjak) i za naselja općine Popovac 10 (Branjina, Kneževo i Popovac).

Bit će pružena potpora i podrška krajnjim korisnicima, svaka zaposlena žena će skrbiti za najmanje 6 krajnjih korisnika uz osiguranu podjelu higijenskih i kućnih potrepština.

 

 

 

Arhiva vijesti